Pinxit, settes ofte etter malerens signatur på bildet. Brukes særlig på kobberstikk-gjengivelser, hvor p. betegner motivets opphavsmann, mens sculpsit (forkortet til sc., 'har utskåret (det)'), er tilføyd etter kobberstikkerens navn.