Antikunst, betegnelse brukt ca. 1914 av Marcel Duchamp for å beskrive kunstverk som virker utfordrende på alle forutfattede meninger om kunst. Duchamp selv malte barter på en reproduksjon av Mona Lisa for å gjøre det klart at alle vedtatte verdier, både moralske og estetiske, hadde tapt sin mening etter verdenskrigens katastrofe. Dadaismen var den første antikunst-bevegelsen.