Andreaskors, kors i x-form, har navn etter apostelen Andreas, som ifølge tradisjonen led martyrdøden gjennom korsfestelse på et slikt kors.