Kontrapost, stillingsmotiv, særlig benyttet innen skulpturen, basert på en rytmisk fordeling av belastede og hvilende lemmer. Står figuren på høyre ben, er venstre avlastet, samtidig som venstre hofte synker noe ned; rytmen forplantes så gjennom kroppen, og som en motvekt mot det belastede høyre ben arbeider nå venstre arm mens høyre hviler. Fullt utviklet finnes motivet for første gang i Polykleitos' statue Doryforos, ca. 440 fvt. Etter at formskjemaet stivner til i senantikken, forsvinner motivet og dukker først opp igjen i gotikken ca. 1250. Parisermadonnaen i Notre-Dame er blant de tidligste i denne perioden.