Artefakt, kunstprodukt, noe som er laget av mennesker og ikke frembrakt av naturen (for eksempel steinalderredskaper); fremmed struktur i en celle.