Undulisme, bølgeslag, skvulping; i malerkunsten retning som gir det myke fortrinn fremfor det karakteristiske, og ser bølgelinjen som et forbilde for skjønnheten. Undulisme gjorde seg gjeldende sent på 1800-tallet, bl.a. i proto-art nouveau og art nouveau.