Kenotaf, minnesmerke formet som et gravmæle og reist på et sted hvor den døde ikke ligger begravd. Kjente kenotafer er Birger jarls ved Stockholms stadshus og The Cenotaph i Whitehall, London, reist til minne om de falne i den første verdenskrig.