Columna, søyle; i snevrere forstand betegnelsen for den frittstående søyle som triumfal- og æresmonument. De mest kjente eksempler er Columna Trajani (Trajansøylen) og Columna M. Aurelii Antonini (Markussøylen) i Roma, som forherliger keiser Trajans og Marcus Aurelius krigstog mot forskjellige barbarfolk. Columna rostrata betegner søyler prydet med skipsstavner (rostra). I nyere tid er slike søyler blitt reist etter antikt forbilde, som Vendômesøylen i Paris til ære for Napoleon og Nelsonsøylen i London.