Flamsk maleri, fellesbetegnelse på malerskoler i det sørnederlandske kulturområde i tiden etter de nordnederlandske provinsers atskillelse i 1581 og frem til opprettelsen av kongeriket Belgia i 1830. Betegnelsen benyttes nå også om nyere retning innen belgisk maleri hvor linjer går tilbake til eldre flamsk maleri, for eksempel Ensor og Permeke. Se også Kunst i Belgia.