Markneukirchen, by i Tyskland, Sachsen, nær grensen til det vestligste Tsjekkia; 6900 innb. (2005). Sentrum i den såkalte «Musikwinkel», et område med stor produksjon av musikkinstrumenter av alle slag. Musikkinstrumentmuseet i Paulusschlösschen viser utviklingen i instrumentbygging fra 1500-tallet til i dag.