Mellom-Europa

Mellom-Europa.

Mellom-Europa er navn på sentrale deler av Europa. Området er ikke klart avgrenset geografisk og avgrenses forskjellig etter hvilke synspunkter som legges til grunn. Det regnes vanligvis å omfatte følgende ni land: Tyskland, Sveits, Liechtenstein, Østerrike, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn. Tidvis nevnes også Kroatia, Serbia, Romania, Nederland, Belgia og Luxembourg som en del av Mellom-Europa, det vil si i alt 15 land.

Geografi og natur

Åtte av disse 15 landene er kyststater (til Østersjøen, Nordsjøen, Adriaterhavet og Svartehavet). Alpene er Europas største fjellkompleks. 52 prosent av fjellkjedens areal er i Mellom-Europa. Karpatene består av flere parallelle kjeder, som strekker seg fra Tsjekkia til Romania. I de mellom-europeiske landene varierer andelen som er dekket av skog, fra 61, 46 og 39 prosent i henholdsvis Slovenia, Østerrike og Slovakia til 22, 21 og ti prosent i henholdsvis Belgia, Ungarn og Nederland. I fjellstrøkene er det mange europeiske plantearter. Lavlandet i Mellom-Europa har begrensete arealer av naturlandskap. Donau er den eneste av de store elvene i Europa som renner fra vest til øst. Fire hovedsteder i Mellom-Europa (Bratislava, Wien, Budapest og Beograd) ligger ved elvas bredd. Rhinen har sitt utspring i Sveits og danner landets grense til både Liechtenstein og Østerrike. Den er Tysklands hovedelv og renner ut ved Hoek van Holland i Nederland.

Historie

Etter andre verdenskrig ble det fra Sovjetunionens grense til cirka midten av Tyskland opprettet et belte av seks kommunistiske satellittstater. Sammen med Sovjetunionen etablerte disse seks landene Warszawapakten i 1955. Seks år tidligere ble NATO opprettet for å sørge for et felles forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Etter avslutningen av den kalde krigen er Warszawapakten blitt oppløst og NATO blitt utvidet til 30 medlemsland, hvorav elleve land i Mellom-Europa (2022).

Romatraktaten, som ble undertegnet av seks land i 1957, la grunnlaget for det som ble Den europeiske union (EU). Tolv av EUs 27 medlemsland er i Mellom-Europa (2022). Liechtenstein er en del av EØS.

Den sosialistiske føderative republikken Jugoslavia (SFRJ) gikk i oppløsning i 1991—1992. Fram til da var tre land, som i dag er i Mellom-Europa, en del av denne republikken.

Politikk

Atlanterhavspaktens artikkel 5, hvor det heter at et væpnet angrep mot ett eller flere av NATOs medlemsland er et angrep mot alle, representerer en bærebjelke i de mellom-europeiske NATO-lands sikkerhetspolitikk. Serbia, Sveits og Østerrike deltar i forsvarsalliansens samarbeidsprogram Partnerskap for fred (PfP).

Russlands invasjon av Ukraina er blitt fordømt av alle landene i Mellom-Europa. Polen har spilt og spiller en viktig rolle som transittland for leveranser av våpen og militært utstyr fra andre land til Ukraina. De tre landene i Mellom-Europa med flest ukrainske flyktninger som per 4. oktober 2022 hadde bedt om beskyttelse, var: Polen (1,4 millioner), Tyskland (vel 700 000) og Tsjekkia (vel 400 000).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (4)

skrev Egil Ingvar Aune

Her burde det vel under Les mer også lenkes til artikkelen Øst-Europa? Videre sakner jeg en artikkel om Sør-Europa.

svarte Sten Lundbo

Takk for kommentaren. Jeg har innarbeidet en lenke til artikkelen Øst-Europa. Takk også for forslaget om en artikkel om Sør-Europa, som jeg skal ta opp med redaksjonen.

svarte Sten Lundbo

Egil Ingvar Aune. Til orientering: Redaksjonen er enig i at jeg skriver en ny artikkel om Sør-Europa. Jeg regner med å kunne publisere denne artikkelen i slutten av oktober/begynnelsen av november.

svarte Sten Lundbo

Egil Ingvar Aune. Artikkelen om Sør-Europa er nå publisert. Mvh Sten Lundbo

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg