Mellom-Europa

Mellom-Europa

Mellom-Europa.

Mellom-Europa er navn på sentrale deler av Europa. Området er ikke klart avgrenset geografisk og avgrenses forskjellig etter hvilke synspunkter som legges til grunn. Det regnes vanligvis å omfatte følgende ni land: Tyskland, Sveits, Liechtenstein, Østerrike, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn. Tidvis nevnes også Kroatia, Serbia, Romania, Nederland, Belgia og Luxembourg som en del av Mellom-Europa, det vil si i alt 15 land.

Geografi og natur

Åtte av disse 15 landene er kyststater (til Østersjøen, Nordsjøen, Adriaterhavet og Svartehavet). Alpene er Europas største fjellkompleks. 52 prosent av fjellkjedens areal er i Mellom-Europa. Karpatene består av flere parallelle kjeder, som strekker seg fra Tsjekkia til Romania. I de mellom-europeiske landene varierer andelen som er dekket av skog, fra 61, 46 og 39 prosent i henholdsvis Slovenia, Østerrike og Slovakia til 22, 21 og ti prosent i henholdsvis Belgia, Ungarn og Nederland. I fjellstrøkene er det mange europeiske plantearter. Lavlandet i Mellom-Europa har begrensete arealer av naturlandskap. Donau er den eneste av de store elvene i Europa som renner fra vest til øst. Fire hovedsteder i Mellom-Europa (Bratislava, Wien, Budapest og Beograd) ligger ved elvas bredd. Rhinen har sitt utspring i Sveits og danner landets grense til både Liechtenstein og Østerrike. Den er Tysklands hovedelv og renner ut ved Hoek van Holland i Nederland.

Historie

Etter andre verdenskrig ble det fra Sovjetunionens grense til cirka midten av Tyskland opprettet et belte av seks kommunistiske satellittstater. Sammen med Sovjetunionen etablerte disse seks landene Warszawapakten i 1955. Seks år tidligere ble NATO opprettet for å sørge for et felles forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Etter avslutningen av den kalde krigen er Warszawapakten blitt oppløst og NATO blitt utvidet til 30 medlemsland, hvorav elleve land i Mellom-Europa (2022).

Romatraktaten, som ble undertegnet av seks land i 1957, la grunnlaget for det som ble Den europeiske union (EU). Tolv av EUs 27 medlemsland er i Mellom-Europa (2022). Liechtenstein er en del av EØS.

Den sosialistiske føderative republikken Jugoslavia (SFRJ) gikk i oppløsning i 1991—1992. Fram til da var tre land, som i dag er i Mellom-Europa, en del av denne republikken.

Politikk

Atlanterhavspaktens artikkel 5, hvor det heter at et væpnet angrep mot ett eller flere av NATOs medlemsland er et angrep mot alle, representerer en bærebjelke i de mellom-europeiske NATO-lands sikkerhetspolitikk. Serbia, Sveits og Østerrike deltar i forsvarsalliansens samarbeidsprogram Partnerskap for fred (PfP).

Russlands invasjon av Ukraina er blitt fordømt av alle landene i Mellom-Europa. Polen har spilt og spiller en viktig rolle som transittland for leveranser av våpen og militært utstyr fra andre land til Ukraina. De tre landene i Mellom-Europa med flest ukrainske flyktninger som per 4. oktober 2022 hadde bedt om beskyttelse, var: Polen (1,4 millioner), Tyskland (vel 700 000) og Tsjekkia (vel 400 000).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (4)

skrev Egil Ingvar Aune

Her burde det vel under Les mer også lenkes til artikkelen Øst-Europa? Videre sakner jeg en artikkel om Sør-Europa.

svarte Sten Lundbo

Takk for kommentaren. Jeg har innarbeidet en lenke til artikkelen Øst-Europa. Takk også for forslaget om en artikkel om Sør-Europa, som jeg skal ta opp med redaksjonen.

svarte Sten Lundbo

Egil Ingvar Aune. Til orientering: Redaksjonen er enig i at jeg skriver en ny artikkel om Sør-Europa. Jeg regner med å kunne publisere denne artikkelen i slutten av oktober/begynnelsen av november.

svarte Sten Lundbo

Egil Ingvar Aune. Artikkelen om Sør-Europa er nå publisert. Mvh Sten Lundbo

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg