Veitrafikk
Utslippskilde: Veitrafikk er en betydelig utslippskilde for CO2. Her biltrafikk i Bamble kommune i Norge, sommeren 2019.
Veitrafikk
Av /Shutterstock.
Mongstad

Utslippskilde: Oljeraffineriet på Mongstad, som er en stor enkeltkilde til CO2-utslipp i Norge.

Mongstad
Av /Shutterstock.

CO2-utslipp er utslipp av gassen karbondioksid (kjemisk formel CO2). Karbondioksid er en klimagass. Både naturlige prosesser og menneskelig aktivitet kan føre til utslipp av CO2, men statistikk over CO2-utslipp og mål for å begrense slike utslipp henviser vanligvis bare til de utslippene som skyldes menneskelig påvirkning.

Naturlig kretsløp

CO2 finnes naturlig i både luft og vann. Som en del av det naturlige karbonkretsløpet frigjøres CO2 fra biologisk materiale til atmosfæren, og fikseres i biologisk materiale igjen gjennom fotosyntesen. CO2 er derfor viktig for alt liv på Jorda.

I atmosfæren er CO2 en drivhusgass som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen. Dermed virker gassen inn på vårt klima.

Menneskelig påvirkning

Ved forbrenning av fossilt brensel som kull, naturgass og olje tilføres ytterligere CO2 til det naturlige kretsløpet. Også enkelte industriprosesser og endringer i arealbruk som avskoging slipper ut betydelige mengder CO2. Når innholdet av CO2 i atmosfæren øker på grunn av menneskelig aktivitet bidrar det til menneskeskapte klimaendringer.

Utslipp av CO2 er den viktigste formen for klimagassutslipp, selv om også utslipp av andre gasser påvirker klimaet. Det skyldes det store omfanget på utslipp fra fossile brensler, og at CO2 har svært lang levetid i atmosfæren.

Utviklingen i CO2-utslipp

Globale CO2-utslipp, 1970-2018

De globale CO2-utslippene har nesten doblet seg de siste femti årene, og var i 2022 på om lag 42 milliarder tonn (gigatonn, Gt) CO2. Det er først og fremst den raske veksten i bruk av fossile brensler som har ført til den kraftige økningen, fra ca 15 Gt i 1970 til ca 37,5 Gt i 2022. Avskoging og andre endringer i arealbruk gir årlige utslipp på mellom 4 og 6 Gt CO2, men disse utslippene har forandret seg mindre over tid.

Norges CO2-utslipp har vokst fra 35,3 millioner tonn (megatonn, Mt) i 1990 til en topp på 45,5 Mt i 2015. Dette skyldes særlig økte utslipp fra olje- og gassproduksjon og transportsektoren. De siste årene har utslippene vist en svakt nedadgående tendens, blant annet på grunn av lavere utslipp fra veitrafikk. I 2021 var Norges CO2-utslipp på 40,9 Mt.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg