medier i Tyskland

Et utvalg av noen av de største tyske dagsavisene, ukeavisen Die Zeit og de tre ukemagasinene Stern, Der Spiegel og Focus. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Tysk dagspresse er en av de eldste i verden. Det finnes et stort antall aviser og fjernsynsselskaper, men størsteparten av pressen er regional. Også fjernsynsvirksomhet drives for en stor del på delstatsnivå. Landet har utstrakt pressefrihet, men gjengivelser av hakekors og ytringer som støtter nazismen er forbudt ved lov.

Blant dagsavisene er Frankfurter Allgemeine Zeitung (grunnlagt 1949), Die Welt (grunnlagt 1946) i Hamburg og Süddeutsche Zeitung (grunnlagt 1945) i München viktigst. Fullformatstabloidavisen Bild (grunnlagt 1952) er den langt største avisen i Tyskland i opplag (1,2 millioner i 2020).

Det tyske avislandskapet domineres av regionale aviser. Blant de store regionalavisene er Berliner Morgenpost (etablert 1898), B. Z. (Berliner Zeitung, Berlin, 1877), Hamburger Morgenpost (1949), Hamburger Abendblatt (1948), Rheinische Post (Düsseldorf, 1946) og Sächsische Zeitung (Dresden, 1946).

Til den mer betydningsfulle ukepressen hører den liberale avisen Die Zeit (Hamburg, 1946). I en særstilling står nyhetsmagasinet Der Spiegel (Hamburg, 1947). Andre større nyhets- og reportasjemagasiner er Stern (Hamburg, 1948) og Focus (München, 1993).

Pressehistorie

Begynnelsen på den tyske pressehistorien var flygebladene; den første avisen, Leipziger Zeitung, kom i 1660. Gjennom 1700- og 1800-tallet vokste pressen langsomt frem, helt til omkring 1800 bare som offisielle meldings- og annonseblad. Pressen var da av liten nyhetsmessig og politisk betydning, og underlagt sensur. Fra denne perioden stammer Hamburgischer Correspondent (1714), Berlin-avisen Vossische Zeitung (navn fra 1751, først som undertittel) og Augsburgische Allgemeine Zeitung (1798). Frihetskampene etter 1800 gav støtet til livligere journalistikk; i 1814 ble Rheinischer Merkur grunnlagt i Koblenz, 1837 Deutsche Allgemeine Zeitung i Leipzig, og i revolusjonsåret 1848 Münchener neueste Nachrichten. Myndighetene undertrykte fremdeles politiske meningsytringer, og Otto von Bismarck-tiden var preget av streng sensur; avisene inneholdt lite politisk stoff. To offentlige pressekontorer leverte det meste av «opinions»-stoffet til flere hundre lokale småaviser. I 1872 grunnla R. Mosse Berliner Tageblatt, som under Theodor Wolffs redaksjon (1906–1933) ble en av Europas mest innflytelsesrike aviser.

Med sosialismens frembrudd og den skjerpede politiske kampen ble pressen mer differensiert. Enkelte aviser fra årene før første verdenskrig spilte en stor rolle i den frisinnede og uavhengige pressens historie, blant annet Frankfurter Zeitung, Berliner Tageblatt, Hamburger Fremdenblatt, Deutsche Allgemeine Zeitung og Kölnische Zeitung. I mellomkrigstiden kom mange anerkjente aviser under innflytelse av finanskretser og ytterliggående politiske partier. Viktige aviser var Berliner Börsenzeitung (organ for de tysk-nasjonale), Vossische Zeitung (liberal), Berliner Morgenpost (venstreorientert), Vorwärts (sosialistisk) og Rote Fahne (kommunistisk). Deutsche Allgemeine Zeitung ble da kontrollert av regjeringen.

Med Adolf Hitlers maktovertagelse i 1933 forsvant all pressefrihet. En rekke kjente aviser gikk inn eller ble stanset, noen fortsatte som talerør for regimet. Hovedorgan for det nasjonalsosialistiske partiet NSDAP var fra 1920 Völkischer Beobachter, som utkom i München og Berlin, fra 1938 også i Wien. Wolffs nyhetsbyrå ble i 1934 erstattet av Deutsches Nachrichtenbüro. Under andre verdenskrig gikk mange aviser etter hvert inn, og de resterende forsvant ved sammenbruddet i 1945.

I årene 1945–1949, da Tyskland etter krigstapet var okkupert av de allierte, kunne aviser bare utgis med lisens fra okkupasjonsmaktene, men allerede i denne perioden ble det startet flere aviser som fikk stor utbredelse. I 1949 ble Tyskland delt i Øst-Tyskland (DDR) og Vest-Tyskland. I Vest-Tyskland startet de nasjonale kvalitetsavisene alle opp i denne perioden, som Frankfurter Allgemeine Zeitung (grunnlagt 1949), Die Welt (grunnlagt 1946) og Süddeutsche Zeitung (grunnlagt 1945).

Utviklingen i vesttysk presse gikk i retning av en stadig sterkere konsentrasjon. Den som førte an i denne utviklingen var den tyske pressebaronen Axels Springer. I 1968 vedtok en statlig kommisjon regler for hvor stor del av markedet en enkelt utgivergruppe fikk lov til å kontrollere. På det tidspunkt eide Springer-gruppen 39 prosent av dagsavisene og 17,5 prosent av ukebladene.

I Øst-Tyskland var pressen kontrollert av de kommunistiske myndighetene og politisk ensrettet. Den dominerende avisen var Neues Deutschland, Berlin, som var hovedorgan for Det sosialistiske enhetspartiet SED (kommunistpartiet). Avisen utkom etter den tyske gjenforeningen i 1990 som «sosialistisk dagsavis», nært knyttet til partiet PDS. En av de tidligere østtyske avisene som har klart seg best, er Berliner Zeitung, som i 1990 ble overtatt av vestlige interesser og fullstendig omlagt.

Radio

ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland), opprettet 1950, er en koordinerende organisasjon for kringkastingsselskapene i delstatene. Hvert av delstatsselskapene sender 3–5 radioprogrammer. Radioprogrammer utveksles i stor utstrekning mellom delstatsselskapene. Ved siden av dette drives det flere regionale kommersielle radiostasjoner.

Under den kalde krigen etablerte amerikanerne Radio Free Europe/Radio Liberty og sendte sendinger fra Voice of America til Øst-Europa og Sovjetunionen via sendere i Vest-Tyskland.

Fjernsyn

Tyskland var det første landet i verden til å starte faste fjernsynssendinger, i 1935. Den tyske fjernsynskrinkasteren (Deutsche Fernseh-Rundfunk) var offentlig eid, og sendte kun i Berlin-området. Sendingene varte i nitti minutter tre ganger i uken, mellom 1935 og 1944. Siden det fantes svært få privateide fjernsynsapparater ble sendingene stort sett sett i såkalte Fernseh-stuben, offentlige tv-titter-rom.

Etter andre verdenskrig startet fjernsynskanaler først opp igjen i 1952.

Før den tyske gjenforeningen i 1990 ble radio- og fjernsynsvirksomheten i Øst-Tyskland koordinert og overvåket av statlige kringkastingskomiteer. DDRs kringkastingsvirksomhet var ensrettet og propagandapreget. Rundt 80 prosent av befolkningen bodde imidlertid i områder som tok inn vesttysk fjernsyn, og ikke minst nyhetssendingene fra vest var populære, da informasjonsverdien av de kommunistiske myndighetenes nyhetssendinger ofte var liten.

I Tyskland er det nå to offentlige (public service) fjernsynskanaler. ARD organiserer en nasjonal fjernsynskanal med bidrag fra de regionale selskapene, samt en regional kanal i hver delstat. I tillegg kommer sendinger fra den offentlige organisasjonen ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). Både ARD og ZDF sender også egne satellittprogrammer.

Med fremveksten av satellittfjernsyn i 1980-årene ble Tyskland et stort marked for fremvoksende internasjonale, kommersielle fjernsynsselskaper. Rundt 90 prosent av de tyske husholdningene har kabel- eller satellitt-TV, og de fleste har tilgang til rundt 30 offentlige eller kommersielle kanaler som er gratis, noe som har gjort at betalings-TV er mindre utbredt enn mange andre steder. Blant de største kommersielle aktørene er RTL, som sender fra Luxembourg. Dette selskapet er eid av mediekonsernet Bertelsmann. Tysklands andre store mediekonsern er Axel Springer. Det eier i tillegg til aviser og forlag ca. en fjerdedel av TV-selskapet ProSiebenSat.1 Media AG.

Tyskland har kommet langt når det gjelder arbeid for overgang til digital kringkasting, både radio og TV. De offentlige kringkastingsselskapene ZDF og ARD har allerede nå en rekke digitale kanaler.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg