Ilder
Ilderen er utbredt over store deler av Europa helt til Uralfjellene
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Gaupe er det eneste viltlevende kattedyret i Nord-Europa.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Den opprinnelige faunaen i Tyskland stemmer stort sett overens med den i Sør-Skandinavia, men den har et sterkere innslag av sørøstlige arter, særlig i lavereliggende flatlandsområder.

Pattedyr

Den utstrakte kultiveringen – særlig i skog- og landbruk – har medført at arter som bjørn, ulv og gaupe ble utryddet.

Ulven var utryddet i Tyskland i over hundre år, men på slutten av 1990-tallet vandret den inn fra Polen. I 220 hadde bestanden vokst til mellom 500 og 1000 lover, fordelt på 105 grupper (2020), hvorav de fleste har tilhold i Brandenburg, Saxony og Lower Saxony. Men den er observert i hele sju av Tysklands 16 stater.

Gaupa har også kommet tilbake, takket være reintroduksjon. I 2016 ble det startet utsetting av 20 gauper fra Sveits og Slovakia. Bjørnen derimot er fortsatt utryddet.

Villsvinet har økt kraftig i Tyskland, i likhet med mange mange andre europeiske land. Rundt 2010 talte bestanden et sted mellom 2 og 2,5 millioner individer. På 1700-tallet vandret hamsteren inn fra øst og bredte seg over hele Tyskland som et alvorlig skadedyr for landbruket.

I høyereliggende områder sentralt og sør i landet forekommer ilder, mår, grevling og røyskatt, mens oter og europeisk villkatt er sjeldne arter langs elva Elba.

Fugler

Snøspurv
Snøspurv
Lisens: CC BY SA 3.0

Mer enn 465 fuglearter, hvorav minst 220 hekker årvisst, er observert i Tyskland. Mange sjøfugler hekker ved nordsjø- og østersjøkysten, blant annet gravand, ærfugl, avosett, måker og terner. Tallrike vadefugler raster her under trekket; gjess, ender, fjellerke og snøspurv overvintrer.

Øya Helgoland er kjent for sin fuglestasjon og observasjoner av sjeldne trekkfugler. Her hekker også en stor koloni med havsuler, en art som ellers først og fremst er å finne i Storbritannia, Norge og Island.

De nordiske skogområdenes storfugl finnes nå bare i lite antall i mer øde fjellskoger og et par steder i større furuskoger i lavlandet. Rapphøns opptrer i stort antall på lavlandets dyrkede marker, og her har også Europas største fugl, stortrappen, vandret inn fra de østligere steppeområdene.

Schleswig-Holstein og Østersjøkysten har en havørnbestand på cirka 850 par. Glente, svartglente, vepsevåk og musvåk har stor utbredelse. I alpestrøkene forekommer også flere arter som bare har sin utbredelse her og i nordiske strøk, såkalt boreo-alpine arter, for eksempel fjellrype og hare. Hjort forekommer også i Tyskland.

Krypdyr og amfibier

Mer varmeelskende krypdyr og amfibier, som kjerrskilpadde, noen firfisler og den landboende ildsalamanderen, har sin nordgrense på det nordtyske slettelandet. Slettsnok, buorm og huggorm forekommer over hele Tyskland, rutesnok og æskulapsnok i sør og aspishuggorm (giftig) bare i Schwarzwald.

Fisk

Elver og ferskvann har en rik fiskefauna, men mange steder har likevel den økende forurensningen sterkt desimert fiskebestandene. Rhinen har vært kjent for sin laks. Ørreten, er i likhet med laksen, kommet vestfra og holder seg mest i elvesystemenes øvre partier. Ellers er hovedmengden av ferskvannsfiskene østlige arter. Karpefiskene dominerer, men sik og harr spiller en stor rolle også i østlige lavlandsområder.

I nyere tid har en del fremmede arter bredt seg sterkt. Eksempler er den amerikanske bisamrotten, som etter import til det tidligere Tsjekkoslovakia spredte seg langs alle vassdrag. Kinesisk ullhåndkrabbe kom inn i landet omkring 1912 og ødelegger nå for fiskerne i de nedre delene av elveløp som har utløp til Østersjøen og Nordsjøen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg