Proklamere, å høytidelig kunngjøre for offentligheten, forkynne høylydt, ta til orde for.