Lauenburg, by i Tyskland, Schleswig-Holstein, ved Elben, 35 km sørøst for Hamburg; 11 600 innb. (2007). «Hovedstad» i Kreis Herzogtum Lauenburg (187 000 innb.). Fra gammelt av fisker- og havneby og viktig trafikknutepunkt der salttransporten fra Lüneburg til Lübeck krysset Elben. Tysklands eldste kanal, fra Lauenburg til Lübeck, ble bygd 1390–98. Europas eldste sluse, Palm-Schleuse, er fra 1726. Byen var hovedstad i hertugdømmet Sachsen-Lauenburg 1182–1616, da den ble ødelagt av brann. Festningstårnet og en del av hertugslottet eksisterer fortsatt. Elbschiffarhrtsmuseum har store samlinger knyttet til innlandsskipsfarten.