Os (kommune i Nord-Østerdal)

Faktaboks

Landareal
1 007 km²
Innbyggertall
1 912
Administrasjonssenter
Os
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggernavn
osing
Målform
nøytral
Kommunenummer
3430 (fra 01.01.2020, tidligere 0441)
Høyeste fjell
Nordre Sålekinna (1595 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Os er en kommune i Innlandet fylke, øverst i Nord-Østerdal. Os ble utskilt fra Tolga som egen kommune i 1925, var på ny sammen med Tolga som del av kommunen Tolga-Os i perioden 1965–1976, og er fra 1977 igjen egen kommune.

Os er en langstrakt kommune på tvers av Glommas dalføre. Fra tettstedet Os strekker kommunen seg 30 kilometer mot nordvest til Midtre Gauldal og Holtålen kommuner i Trøndelag. Dalsbygda, Vangrøftdalen og Tjurudalen ligger i denne delen. Mot sørøst går Os langs Nøras dalføre til Femunden og Engerdal kommune. På denne strekningen ligger grendene Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdalen; sistnevnte har avløp til Femunden. I nordøst er grensen til Røros og Trøndelag fylke, og i sørvest er det en 90 kilometer lang grense mot Tolga kommune.

Natur

Naturen har store variasjoner, fra det karrige og særpregete morenelandskapet i østre deler av kommunen, til de frodige og kalkholdige seterdalene i nordvest. Berggrunnen er hovedsakelig omdannete kambrosiluriske bergarter (fyllitt), som gir rolige terrengformer. Høyeste punkter er Håmmålsfjellet (på grensen til Tolga) litt sør for Glomma (1543 meter over havet) og lengst sør Sålekinna (1595 meter over havet), dannet av overskjøvet sparagmitt. I dalsidene ligger noen steder store mengder løsmasse (kvabb) avsatt under avslutningen av siste istid.

Befolkning og bosetning

Det meste av bosetningen finnes langs Glomma rundt tettstedet og administrasjonssenteret Os (693 innbyggere i 2019) og i Vangrøftdalen. Strekningen fra Glomma til Femunden, som utgjør rundt halvparten av kommunens areal, har bare 13 prosent av folketallet. I tiårsperioden 2009–2019 har folkemengden vist en svak nedgang (– 6 prosent).

Næringsliv

Næringslivet er sterkt preget av jordbruk med storfe- og sauehold som de viktigste driftsformene. På grunn av høyden over havet er skogavvirkningen den minste i fylket. Også industrien er beskjeden, men likevel allsidig.

Os er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 20 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Samferdsel

Rørosbanen og fylkesvei 30 følger Glåma gjennom Os. I tillegg er det gjennomgangstrafikk på fylkesvei 28 gjennom Tufsingdalen og langs Nøra, en del av den såkalte Kopparleden (Kopperveien) mellom Røros og Falun i Sverige.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Os hører til Innlandet politidistrikt, Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i Fjellregionen regionråd sammen med Alvdal, Folldal, Holtålen, Rendalen, Røros, Tolga og Tynset.

Os kommune tilsvarer de tre sokna Dalsbygda, Narbuvoll og Os i Nord-Østerdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Os til Nordre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Os

For statistiske formål er Os kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Vangen, Breen, Moseng, Oslia, Østvangen, Nøra, Os, Bakos, Narjordet, Øvre Tufsingdal og Nedre Tufsingdal.

Historikk og kultur

I Os ligger kunstnersenteret Hagenjordet samt Os museum med Oddentunet, et bevart gårdstun med hovedbygning dekorert i 1820-årene. Skitrekk i Håmmålsfjellet og et godt utbygd skiløypenett. Nørdalen natur- og kultursti ble kåret til årets friluftslivsområde i Norge i Naturvernåret 1995. Os kirke er en korskirke i tre, bygd i 1862.

Kommunevåpen og navn

Kommunevåpenet (godkjent i 1993) har tre gull bjeller, 2–1, mot en grønn bakgrunn; motivet henspiller på tradisjonelle næringsveier.

Navnet er etter gården Os der sideelven Vangrøfta munner ut i Glomma.

Kart

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg