Eidskog kommune
Eidskog kommune. Av /Wikimedia Commons. Begrenset gjenbruk

Eidskog

Faktaboks

Etymologi

Norrønt Eiðaskógr, etter eidene mellom innsjøene.

Landareal
603 km²
Innbyggertall
6 032 (2022)
Administrasjonssenter
Skotterud
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggernavn
eidskoging
Målform
bokmål
Kommunenummer
3416 (fra 01.01.2020, tidligere 0420)
Høyeste fjell
Hornkjølberget (434 moh.)

Kommunevåpen.

Eidskog

Eidskog. Administrasjonssenteret Skotterud. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Eidskog er en kommune i Innlandet fylke, den sørligste av fylkets kommuner. Den grenser i sørøst til Värmland i Sverige, i sørvest til Viken fylke og i nord til Sør-Odal og Kongsvinger. Midt gjennom kommunen renner Vrangselva mot sør inn i Sverige. I Sverige heter den Vrångsälven.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjellets gneiser og granitter. Dalbunnen er flat og faller fra 147 meter over havet til omkring 120 meter over havet ved svenskegrensen. Høyeste punkt er Hornkjølberget, 434 meter over havet, nord i kommunen. På begge sider av Vrangselvas dalføre er et kupert, men nokså lavt skoglandskap med mange innsjøer og myrer. Berggrunnen er her dekket av gamle havavsetninger av leire og sand.

Bosetning

38 prosent av innbyggerne bor i kommunens to tettsteder, administrasjonssenteret Skotterud og industristedet Magnor. Det er ellers en god del spredt bosetning i de mindre dalførene, særlig vest for hoveddalen. Kommunen har en netto utpendling på 900 personer, som tilsvarer en tredel av de sysselsatte. De fleste pendler til Kongsvinger og Osloregionen, men også noen til Charlottenberg på svensk side. Folketallet har vist en svak nedgang, ned 4 prosent i tiårsperioden 2013 til 2022.

Næringsliv

Hydro Magnor
Hydro Extrusion på Magnor er kommunens største industribedrift.

Eidskog er en landbruks- og industrikommune; 4,6 prosent av de yrkesaktive var i 2021 sysselsatt i primærnæringene, 12,1 prosent i industrien (landsgjennomsnittet henholdsvis 2,3 og 7,6 prosent). 75 prosent av Eidskogs areal består av produktiv skog. Det meste av tømmeret foredles i lokale sagbruk og trevarebedrifter. Seks prosent av arealet er jordbruksareal; det meste nyttes til korndyrking.

I industrien dominerer produksjon av aluminiumsprofiler (Hydro Extrusion), vinduer og dører (H-vinduet), sagbruk og høvleri (Eidskog-Stangeskovene). Den mest tradisjonsrike bedriften er Magnor Glassverk, grunnlagt i 1896 under navnet Gejersfors Glasverk. Reiseliv og handel har alltid spilt en stor rolle i Eidskogs næringsliv. Etter andre verdenskrig har man utviklet grenseområdet «Morokulien», der fredsmonumentet står på selve grensen. Grensehandelen har ført til stor detaljhandel på begge sider av grensen, og i Eidskog er det særlig Magnor som har trukket fordel av dette.

Samferdsel

Vegen langs Vrangselva (riksveg 2) er en gammel ferdselsveg mellom Norge og Sverige, og jernbanen Oslo–Kongsvinger–Stockholm følger denne. Riksveg 2, Elverum–Kongsvinger–svenskegrensen, ble i 1993 omlagt rundt Skotterud og Magnor sentrum. I sørvest går fylkesveg 21 Skotterud–Halden. Fra Skotterud går også fylkesveg 202 mot øst og nord gjennom de østlige skogsdistriktene.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

/Kartverket..

Eidskog hører til Innlandet politidistrikt, Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Kongsvingerregionen sammen med Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes.

Eidskog kommune tilsvarer de to sokna Eidskog og Vestmarka i Solør, Vinger og Odal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke. Mot slutten av 1800-tallet hørte Eidskog til Vinger og Odalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Eidskog

For statistiske formål er Eidskog kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 37 grunnkretser:

  • Vestmarka: Bolfoss, Rud, Jerpset, Harstad, Grusjø, Fjellskogen
  • Tollefsbøl: Gransbråten, Tollefsbøl, Snesbøl, Fjell
  • Matrand: Dal, Kisen, Matrand, Torp, Holseter, Bråta, Åklangberget, Åbogsmoen
  • Skotterud: Skotterudmyra, Skotterud, Skotterud Hageby, Gartneriet, Hallbekken, Tuhusmoen, Skotterudskogen, Trandem, Ilag
  • Magnor: Magnoråsen, Maridal, Gaustadmoen, Vilsbergfeltet, Høgsætermoen, Gjøvika, Gaustadsæter, Svendsrud, Nevjen, Finsrud

Historikk og kultur

Sootkanalen

Soots kanal. Norges første kanalanlegg ble anlagt i 1840-årene av fløtningsinspektør Engebret Soot for å føre tømmer fra Eidskog til Haldenvassdraget.

Sootkanalen
Av .

Til Eidskog knytter det seg flere historiske minner fra napoleonskrigene i 1807–1814. Minnesteiner er reist blant annet ved Jerpset over lærdølenes angrep her i 1808 og ved Skotterud og Matrand over oberst Krebs' angrep i 1814. Ved Skjølabråten, et sentralt sted for grensetrafikken under andre verdenskrig, ligger Norske Grenselosers Museum, åpnet i 1995. Eidskog kirke ved Matrand er en tømret korskirke fra 1665. Kirken ble ombygd i 1850-årene og restaurert i 1966. Bygdemuseet Eidskog Museum i Matrand har flere avdelinger. Dikteren Hans Børlis hjemsted Fjellskogen blir restaurert for å bevare materiale om hans liv og forfatterskap.

Kommunevåpen og navn

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har en svart orrhane med bakovervendt hode mot en sølvfarget bakgrunn. Orrhanen symboliserer skogen, skogsdriften og dyrelivet i kommunen.

Kart

Eidskog kommune

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Engen, Jorunn Ingrid: Eidskog bygdebok, 1982-, 5 bind, isbn 82-991677-0-1. Les bøkene på nb.no
  • Fjellstad, Lars M.: Folkeminne frå Eidskog, 1951–66, 3 bind (Norsk folkeminnelags skrifter, 68, 74, 98). Les bøkene
  • Lillevold, Eyvind: Vinger og Eidskog, 1965. Les boka

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg