Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Eidskog, kommune i Hedmark fylke, den sørligste av fylkets kommuner; grenser i sørøst til Värmland i Sverige, i sørvest til Akershus og i nord til Sør-Odal og Kongsvinger. Midt gjennom kommunen renner Vrangselva mot sør inn i Sverige.

Berggrunnen består av grunnfjellets gneiser og granitter. Dalbunnen er flat og faller fra 147 moh. til ca. 120 moh. ved svenskegrensen. Høyeste punkt er Hornkjølberget, 434 moh., nord i kommunen. På begge sider av Vrangselvas dalføre er et kupert, men nokså lavt skoglandskap med mange innsjøer og myrer. Berggrunnen er her dekket av gamle havavsetninger (leire og sand).

Kommunens to tettsteder, administrasjonssenteret Skotterud og industristedet Magnor, har hhv. 1337 og 960 innb. (2012). Det er ellers en god del spredt bosetning i de mindre dalførene, særlig vest for hoveddalen. Av de yrkesaktive har 25 % arbeid i Kongsvinger og 8 % i Oslo (2001); en del har også arbeid i Charlottenberg, Sverige. Folketallet har vist en svak nedgang, - 2,2 % i tiårsperioden 2002 til 2012.

75 % av Eidskogs areal består av produktiv skog, og kommunen er en utpreget skogbrukskommune. Det meste av tømmeret foredles i lokale sagbruk og trevarebedrifter. 6 % av arealet er jordbruksareal; det meste nyttes til korndyrking. 10 % av de yrkesaktive arbeider innen primærnæringen. I industrien dominerer jern- og metallindustri (Hydro Aluminium), for øvrig verkstedindustri og trevareindustri. Den mest tradisjonsrike bedriften er Magnor Glassverk A/S, grunnlagt 1896 under navnet Gejersfors Glasverk. Reiseliv og handel har alltid spilt en stor rolle i Eidskogs næringsliv. Etter den annen verdenskrig har man utviklet grenseområdet «Morokulien», der fredsmonumentet står på selve grensen. Grensehandelen har ført til stor detaljhandel på begge sider av grensen, og i Eidskog er det særlig Magnor som har trukket fordel av dette.

Veien langs Vrangselva (Rv. 2) er en gammel ferdselsvei mellom Norge og Sverige, og jernbanen Oslo–Kongsvinger–Stockholm følger denne. Rv. 2, Elverum–Kongsvinger–svenskegrensen, ble 1993 omlagt rundt Skotterud og Magnor sentrum. I sørvest går Fv. 21 Skotterud–Halden. Fra Skotterud går også Fv. 202 mot øst og nord gjennom de østlige skogsdistrikter.

Eidskog hører til Innlandet politidistrikt, Glåmdal tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Glåmdal regionråd sammen medGrueKongsvingerNord-OdalSør-OdalVåler og Åsnes.

Eidskog kommune tilsvarer de to soknene Eidskog og Vestmarka i Solør, Vinger og Odal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Eidskog til Vinger og Odalen fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Eidskog kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 37 grunnkretser:

  • Vestmarka: Bolfoss, Rud, Jerpset, Harstad, Grusjø, Fjellskogen
  • Tollefsbøl: Gransbråten, Tollefsbøl, Snesbøl, Fjell
  • Matrand: Dal, Kisen, Matrand, Torp, Holseter, Bråta, Åklangberget, Åbogsmoen
  • Skotterud: Skotterudmyra, Skotterud, Skotterud Hageby, Gartneriet, Hallbekken, Tuhusmoen, Skotterudskogen, Trandem, Ilag
  • Magnor: Magnoråsen, Maridal, Gaustadmoen, Vilsbergfeltet, Høgsætermoen, Gjøvika, Gaustadsæter, Svendsrud, Nevjen, Finsrud

Til Eidskog knytter det seg flere historiske minner fra krigsårene 1807–14. Minnesteiner er reist bl.a. ved Jerpset over lærdølenes angrep her 1808 og ved Skotterud og Matrand over oberst Krebs' angrep i 1814. Ved Skjølabråten, et sentralt sted for grensetrafikken under den annen verdenskrig, ligger Norske Grenselosers Museum åpnet 1995. Eidskog kirke ved Matrand er en tømret korskirke fra 1665. Kirken ble ombygd i 1850-årene og restaurert i 1966. Bygdemuseet Eidskog Museum i Matrand har flere avdelinger. Dikteren Hans Børlis hjemsted Fjellskogen blir nå restaurert for å bevare materiale om hans liv og forfatterskap.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en svart orrhane med bakovervendt hode mot en sølv bakgrunn. Orrhanen symboliserer skogen, skogsdriften og dyrelivet der.

Navnet kommer av norrønt Eiðaskógr, etter 'eidene mellom innsjøene'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.