Koka, demning i elva Awash ved Addis Abeba i sentrale Etiopia. Vannreservoiret har et areal på 180 km2.