Kveg, pattedyrslekt i oksefamilien. Omfatter både det tamme hornkveg (se storfe) og ville kvegarter (jfr. oksedyr).