Betalingsbalanse, oppstilling over økonomiske transaksjoner mellom et land og resten av verden, se utenriksregnskap.