Kusjittiske språk, gren av den afroasiatiske språkfamilien som snakkes av anslagsvis 20 mill. mennesker i Egypt og Nubia, øst for Nilen, og på Afrikas horn. Omslutter de semittiske språk i Etiopia og langs Afrikas østkyst til 4° s.br. De viktigste er fra nord til sør bedsja (bedawsje), afar og saho, agaw med en rekke mindre dialekter, sidama, somali og oromo (galla). Med unntak av de to siste synes samtlige langsomt å trenges tilbake av semittiske og europeiske språk. Svært få av dem er skrevne språk, så vårt kjennskap til dem går ikke lenger tilbake enn til siste halvdel av 1800-tallet.