Skinn, i betydningen pelsskinn et naturprodukt av fellen fra dyr med hårbekledning, som benyttes til fremstilling av pelsverk. Rå pelsskinn beredes (se pelsberedning) og beholder derved sin hårkledning. Skinn/lær er dyriske huder og skinn som ved garving overføres til lær eller skinn uten hårdekning (se garving).