etnisk gruppe

En etnisk gruppe er en gruppe som innenfor et større samfunn selv betrakter seg som en gruppe i forholdet til andre, og som også blir identifisert som en egen folkegruppe av andre.

Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som medlemmenes mest grunnleggende og allmenne identitet: opprinnelse og kulturell bakgrunn.

Etnisk identitet kan komme til uttrykk på ulike måter: i språk, dialekt, særegne kulturtradisjoner og skikker, klesdrakt, næringsvei eller levevis. I lagdelte samfunn kan etniske grupper samtidig danne sosiale sjikt – som for eksempel mange kastegrupper i India, svarte og hvite i USA og svarte, «fargede» og hvite i Sør-Afrika.

Etnisitet som del av identiteten

Et vesentlig trekk ved etniske grupper er at etnisiteten har stor gjennomslagskraft. Den gir en overordnet identitet som har betydning i samhandlingen med andre. Det gjelder også i ellers nøytrale sammenhenger, som for eksempel i arbeidssituasjonen.

Etnisiteten virker inn på personers handlemåter i forholdet til andre, i den forstand at de vil tilpasse seg til forventningene som de andre tenkes å ha. Etnisitet har derfor mye til felles med andre overordnede identitetskategorier som kjønn og til dels rang. Etnisitet kan dermed danne grunnlag for diskriminering.

Likevel vil personer tilhørende en etnisk gruppe i de fleste tilfeller og situasjoner også selv markere sin egenart, og ikke ønske noen identifisering med andre etniske grupper.

I de senere årene har det funnet sted en klar markering av egen identitet blant etniske grupper i mange land, og en sterk motstand mot assimilasjon og utslettelse av egen kultur. Eksempelvis kan nevnes samer i de nordiske land og den amerikanske urbefolkningen i mange land i Amerika.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hylland Eriksen, Thomas: Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives, 2010
  • Hylland Eriksen, Thomas: Røtter og føtter: Identitet i en omskiftelig verden, 2004

Kommentarer (2)

skrev Siv Birgitta Systad

Hei! Jeg leste nettopp artikkelen deres om etnisitet i forbindelse med research, og reagerer på avsnittet om "Etnisitet en del av identiteten". Her synes jeg man vinkler etnisitet på en begrensende og til dels negativ måte som jeg ikke synes hører hjemme i et leksikon. Dere skriver: "Etnisiteten setter også begrensninger for hva slags handlemåter som den enkelte kan velge i sitt samvær med andre, siden andre mennesker forventer visse ting når etnisiteten til noen er kjent." Min kommentar: Selv om man har en etnisitet er det veldig varierende hvor innsnevrende denne er med tanke på egne handlemåter og andres forventninger. Å være etnisk norsk er vel et godt eksempel på det. Man må vel heller ikke handle ut i fra andres oppfatning av hva ens egen etnisitet innebærer. Og hvem er "andre mennesker"? Personer fra ens egen etniske bakgrunn eller personer fra andre etniske bakgrunner? Jeg reagerer også på ordlyden i det siste avsnittet, hvor dere skriver: "Likevel vil medlemmer av en etnisk gruppe i de fleste tilfeller og situasjoner også selv markere sin egenart, og ikke ønske noen identifisering med andre etniske grupper, selv om de motsetter seg alle tiltak som stempler dem selv eller deres kultur som mindreverdig." Min kommentar: Ved å bruke ordene "likevel" og "selv om""... de motsetter seg alle tiltak som stempler dem selv eller deres kultur som mindreverdig" skapes det et inntrykk av at det er noe negativt ved å markere sin egenart og motsette seg stempler som mindreverdig. Mener man her at de har grunn til å oppfattes som mindreverdige fordi de holder på sin etnisitet? Jeg vet ikke hva som er utgangspunktet for disse to avsnittene med tanke på kilder, men jeg synes de har karakter av å være forfatterens egne meninger om etniske problemstillinger, og dermed ikke hva jeg forbinder med en tekst i et leksikon. Disse kommentarene skriver jeg med meg som privatperson som avsender, og jeg har ikke tenkt til å bruke denne artikkelen fra Store norske leksikon som kilde i arbeidet mitt. Vennlig hilsen Siv Birgitta Systad

svarte Jon Schackt

Hei, Ja, det var i hvert fall noen uklarheter i denne artikkelen. Jeg har forsøkt å rette på det. Vennlig hilsen Jon Schackt

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg