Majoritet, størstedel, flertall; stemmeflertall ved et valg eller en avstemning. Motsatt: minoritet.