Somaliske nomader
En gruppe somaliske nomader på vei mellom Mogadishu og Baidoa.
Av /NTB Scanpix.
Kasakher

Kasakher i tradisjonell jurt i 1860-årene.

Av .

Nomader er folk som på grunn av sitt erverv skifter boplass innenfor et større eller mindre område, og stadig er på vandring. Selv om ordet opprinnelig bare ble brukt om gjeterfolk, er det nå først og fremst bevegeligheten, mangelen på fast bopel, som ligger i begrepet. Det er særlig to ervervsformer som betinger nomadisk levevis: jakt/matsanking og tamdyrhold.

Faktaboks

Uttale
nomˈader
Etymologi
av latin og gresk ‘gjeterfolk’

Tamdyrhold

Tamdyrnomadisme, eller pastoralisme, er en tilpasning til økologiske forhold i strøk med tundra, savanne, steppe, høyland eller ørken. Klima og naturforhold bestemmer hva slags buskap som kan holdes – småfe, storfe, hest, kamel, reinsdyr – og buskapens behov bestemmer folkenes vandringer. Dyrene trenger nye beiteområder og vanningssteder på grunn av vekslinger i naturbetingelsene etter årstidene eller endringer fra år til år.

I landene i Midtøsten har de aller fleste nomadegruppene handelsforbindelser med de bofaste jordbruksfolkene, slik at de to gruppene står i et gjensidig avhengighetsforhold. Et slikt gjensidig avhengighetsforhold forekommer også i Afrika, selv om nomader og fastboende bønder også stadig oftere konkurrerer om tilgang til arealer. Konflikter mellom nomader og bønder oppstår oftest i den tørre årstiden da husdyrnomadene trekker mot våtmarker eller opp i høyereliggende og frodigere områder hvor det også er et godt potensial for jordbruk. Konflikten mellom Kain og Abel fra Det gamle testamentet viser at motsetningen mellom nomader og bønder er eldgammel.

I mange nomadiske tilpasninger er husholdet splittet, slik at medlemmene ikke bor samlet hele året. Ofte flytter de yngre mennene med dyrene og lever i kvegleirer i tørketiden, mens kvinner, barn og eldre bor fast i landsbyer.

Reindriftsamene er de eneste tamdyrnomadene i Europa. Fra de asiatiske nomadefolkene er det utgått meget omfattende erobringstog, som for eksempel den mongolske ekspansjon under Dsjengis Khan, og i Afrika har nomadene spilt en lignende historisk rolle (se for eksempel fulani).

Jakt og sanking

De aller fleste ervervsformer som er basert på sanking av viltvoksende plantekost og jakt betinger også nomadisk levevis, dels på grunn av sesongvekslinger hos de tilgjengelige matplantene og dels viltets vandringer (se for eksempel pygmeer og san).

Andre typer av nomadisme finnes hos marginale grupper som for eksempel rom (sigøynere) og omstreifere, som lever av forholdsvis spesialiserte ytelser til den bofaste befolkningen og som derfor stadig må oppsøke nye steder for å finne kunder. Nomadisme viser for øvrig flere overgangsformer til fast bosetning, som transhumance og svedjebruk.

Nomader og staten

lur
Lurfolket i Zagrosfjellene i Iran ble utsatt for en hardhendt bosettingspolitikk av Pahlavi-regimet. Etter den iranske revolusjonen har nomadismen tatt seg noe opp igjen.
lur
Av .
Lisens: CC BY 2.0

I alle land hvor det finnes nomader er det et spenningsforhold mellom staten og nomadene. Myndighetene har en tendens til å se på nomadisme som uryddig, fordi nomadenes flyttinger ikke passer inn i den statlige organiseringen. Nomader er vanskelig å skattlegge og kontrollere, og det er også vanskelig å tilpasse offentlige tjenester som skole og helsestell til deres mobilitet. Fast bosetting, overgang til jordbruk eller det myndighetene ser på som en effektivisering av husdyrproduksjonen blir derfor ofte sett på som løsninger på de problemene nomadismen representerer for staten. Denne klassiske motsetningen mellom nomadefolk og staten ser vi også innen reindriften i Norge, spesielt reindriften i Finnmark.

Den arabiske historikeren Ibn Khaldun (1332–1406) hevdet at nomadestammer med jevne mellomrom vil velte stater, og at dette syklisk gjentar seg fordi stammene har en mye sterkere asabiyyah eller gruppesolidaritet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Aparna Rao & Joseph C. Berland (red): Customary Strangers : New Perspectives on Peripatetic Peoples in The Middle East, Africa, and Asia, 2004
  • Ingold, Tim; Riches, David; Woodburn, James: Hunters and Gatherers, 1988, to bind.
  • Khazanov, Anatoly M.: Nomads and the Outside World, andre utgave, 1994
  • Shashi, Shyam Singh: The World of Nomads, 2006

Kommentarer (1)

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg