Samferdsel, betegnelse på de næringer som driver med ervervsmessig transport av personer eller gods. De viktigste deler av samferdselen er landtransport – jernbane og veitransport, sjøtransport – utenriks- og kystfart m.v. og lufttransport. En del av transporten utføres av rutegående selskaper – særlig jernbane, buss, kystruter og innenlandske flyruter, og en del er ikke-rutegående – lastebil, drosjer, utenriks sjøfart, fraktfartøyer og charterflyreiser. Post og telekommunikasjoner regnes som spesielle deler av samferdselen. Se Norge (samferdsel), avsnittet samferdsel under de enkelte land og artikler om de enkelte samferdselsgrener.