Tanasjøen, største innsjø i Etiopia, i det nordvestlige platålandskapet, 1830 moh., ca. 3600 km2, 72 m dyp. Fiskerik. Tanasjøen har avløp gjennom Den Blå Nil (Abay), som tre mil nedenfor utløpet av Tanasjøen danner et 43 m høyt fossefall.