Lingvistisk, som har med lingvistikk, språkvitenskap og språkforskning å gjøre.