Språkfamilie er en gruppe av språk som er beslektet ved at de har utviklet seg fra et felles grunnspråk.