Trefoldighetskirken i Addis Abeba

Ortodokse kristne feirer påske i trefoldighetskirken i Addis Abeba i april 2023.

Trefoldighetskirken i Addis Abeba
Av /AP/NTB.

Om lag 62 prosent av befolkningen i Etiopia regnes som kristne, hvorav cirka 43 prosent er ortodokse, cirka 18 prosent er protestanter og 0,6 prosent er katolikker. Muslimer utgjør cirka 34 prosent og cirka tre prosent tilhører tradisjonelle afrikanske religioner. Tidligere fantes det også en etiopisk jødisk minoritet, falasha, som for en stor del ble evakuert til Israel i årene 1979–1991. Islam har tradisjonelt vært undertrykt i Etiopia, men har etter maktskiftet i 1991 opplevd en oppblomstring og synliggjøring blant annet ved bygging av moskeer over hele landet.

Den etiopiske ortodokse kirke

Etiopia, Religion

Religion Etiopia. Syngende og dansende prester fra den nasjonale koptiske kirke. I hendene holder de bønnestaver og sistrum, et slaginstrument. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Den etiopiske ortodokse kirke (amharisk: Y'ityop'ya ortodoks tawahedo beta krestyan) er Etiopias største religiøse samfunn. Den kristne kirken i Etiopia ble grunnlagt alt på 300-tallet. Kristendommen ble statsreligion i rundt 350 under den egyptiske (koptiske) kirken i Alexandria og fulgte dermed den monofysittiske læren. Patriarken i Alexandria valgte og ordinerte den etiopiske ortodokse kirkens øverste leder helt frem til 1959 da den etiopiske kirken fikk sin selvstendighet og sin første etiopiske patriark. Den ortodokse kirke isolerte seg etter hvert fra den øvrige kristne verden, noe som gjorde at kirken utviklet en del særegne dogmer. Jesuittene forsøkte på 1500-tallet å få kirken inn under pavestolen, men måtte gi tapt for en konservativ prestestand som motsatte seg enhver form for endring.

Den etiopiske ortodokse kirkes bibel omfatter også apokryfene. Gudstjenestespråket er det gamle riksspråket geez, som ikke lenger snakkes. Kirkeåret har en rekke helligdager tilegnet kirkens helgener og totalt 250 fastedager, hvor man avstår fra å spise dyreprodukter. Det finnes også en sterk jødisk påvirkning, uttrykt gjennom omskjæring av guttebarn, avståelse fra svinekjøtt og praktiseringen av lørdag som helligdag. Et annet viktig aspekt er legenden om at paktens ark ble flyttet til Etiopia, og som sies å befinne seg i Vår frue Maria av Zion-katedralen (Our Lady Mary of Zion) i Aksum. Alle ortodokse kirkebygg har en «kopi» av paktens ark – og denne utgjør det viktigste hellige elementet i kirkene.

Revolusjonen i 1974 gjorde slutt på den ortodokse kirkes status som statskirke og førte til at den mistet de fleste av sine store landeiendommer. Kirkens situasjon forbedret seg etter det politiske maktskiftet i 1991, men har måttet avfinne seg med å være likestilt med islam og protestantisk kristendom. Etter at stadig flere ortodokse gikk over til de protestantiske kirkene, vokste det etter hvert frem en dominerende intern reformbevegelse: Mahibere Kidusan (foreningen av de hellige). Denne har som formål å styrke den ortodokse kirkens lære og tradisjoner blant yngre generasjoner.

Islam

Koranen
En gammel koran på utstilling i Harar, en by som har et sterkt muslimsk preg.
Koranen
Av /AP/NTB.

Den første kontakten mellom islam og Etiopia var allerede i 615 – sju år før profeten Muhammad utvandret til Medina og grunnla et islamsk samfunn der. Muhammads første tilhengere opplevde hard motstand i Mekka og ble derfor sendt til Aksum, hvor den kristne kongen gav dem beskyttelse. Dette forble en isolert episode, og det var ikke før fra 700-tallet islam etablerte seg – i nord langs kysten av dagens Eritrea og i sør langs Somalikysten. I løpet av de følgende århundrene spredde islam seg innover i landet, hvor flere sultanater ble dannet. De viktigste her var Shoa, Ifat og Adal.

Fra 1300-tallet førte konkurranse om handelsruter til stadige konflikter mellom muslimene og det kristne kongedømmet, noe som toppet seg med krigen med Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi (vanligvis kalt Ahmad Gragn) fra 1529 til 1541. Al-Ghazis nederlag gjorde slutt på islam som en politisk trussel for det kristne kongedømmet og sikret de kristnes dominans.

I århundrene frem til moderne tid befant islam seg i skyggen av den dominerende kristne makteliten, og det var ikke før etter revolusjonen i 1974, da den etiopiske ortodokse kirke mistet sin posisjon, at muslimene opplevde en viss anerkjennelse. Dette endret seg radikalt i 1991 da en ny politikk åpnet for full religionsfrihet. Et resultat av dette var en revitalisering av islam og en ny aktivisme drevet av ulike reformbevegelser. Disse bevegelsene kritiserte tradisjonelle islamske praksiser, noe som igjen førte til spenninger internt blant muslimene og mellom muslimer og kristne. Myndighetene hevdet etter hvert at man så en radikalisering av islam i Etiopia, og forsøk på kontroll førte til konfrontasjoner mellom muslimer og myndighetene fra 2011 til 2013.

Protestantiske kirker

Fra 1830 begynte det anglikanske Church Missionary Society misjon i Etiopia. Senere opptok en rekke protestantiske misjonsselskaper, blant annet fra Sverige, Tyskland og USA, misjonen. Norsk misjon begynte i 1948 med Norsk Luthersk Misjonssamband og fra 1974 kom også Det Norske Misjonsselskap, senere også Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Den lutherske etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY) var den første protestantiske kirken, dannet i 1959. Meseret Kristos ble etablert senere samme år, Qale Hiwot i 1962 og Mulu Wongel i 1976. Radiostasjonen Radio Voice of the Gospel ble åpnet i Addis Abeba av Det lutherske verdensforbund som en støtte for misjonsarbeidet over store deler av Afrika (nordmannen Sigurd Aske var pioner). Radiostasjonen ble overtatt av regjeringen i 1977.

Protestantene, særlig pinsevenner, opplevde sterk forfølgelse under Derg-regimet (1974–1991), men har opplevd rask vekst fra 1990-tallet. Protestantiske kristne utgjorde i 1985 om lag fem prosent av befolkningen, mens det i 1994 hadde steget til cirka ti prosent. I dag utgjør protestantene over 18 prosent, hovedsakelig i de sørlige områdene. Den lutherske Mekane Yesus-kirken har over fem millioner medlemmer, og er den raskest voksende lutherske kirken i verden. Den største protestantiske kirken er Qale Hiwot med over seks millioner medlemmer. Etablering av religionsfrihet i 1991 førte til fremvekst av en rekke mindre protestantiske kirker, og det finnes i dag utallige ulike kirkesamfunn i Etiopia – de aller fleste ulike former for karismatiske pinsemenigheter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg