Emsdetten, by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, noe vest for elven Ems, 25 km nordvest for Münster; 35 600 innb. (2007). Tekstilindustri.