Bitterfeld, by i Tyskland, Sachsen–Anhalt, 30 km nord for Leipzig; 15 600 innb. (2007), med forsteder langt over 100 000 innb. Store varmekraftverk og en omfattende kjemisk industri, basert på de lokale brunkullforekomster, har gjort Bitterfeld-distriktet til et av de mest forurensede områder i Tyskland. Etter 1990 er industrien blitt omstrukturert og mye av den mest forurensende virksomheten er stoppet. Det er gjort store tiltak for en økologisk rekultivering av området.