Apolda, by i Tyskland, Thüringen, 35 km nordøst for Weimar; 24 100 innb. (2007). Industriby med produksjon av tekstiler og konfeksjon, lærvarer, kjemikalier og maskiner. Siden 1700-tallet kjent for støpning av klokker. Grunnlagt 1119.