Alster, elv i Tyskland, springer ut i Stormarn nord for Hamburg, 52 km lang. Danner bysjøene Aussen-Alster og Binnen-Alster og munner ut i Elben i Hamburgs indre havnebasseng.