Krig er en organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten eller påtvinge ham den annen parts vilje.Krig eller væpnet konflikt er etter folkeretten det ytterste middel, det såkalte ultima ratio, til rettshåndhevelse i internasjonale forhold. Det er imidlertid vanskelig å skjelne mellom krig som rettshåndhevelse og krig som utøvelse av maktpolitikk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Militærvesen

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel