Territorialhær, i enkelte land betegnelse på tropper oppsatt av eldre årsklasser eller visse kategorier frivillige. Særlig kjent er Storbritannias Territorial Army som er en veltrenet og godt utstyrt reservehær med et styrketall på ca. 59 000.