Alminnelig internasjonal betegnelse for den laveste underavdeling ved infanterikompaniet, i Norge kalt lag. I Frankrike brukes betegnelsen gruppe også om en artilleribataljon (groupe). Stridsgruppe er en sammensatt troppestyrke som har til oppdrag å løse en bestemt stridsoppgave innen en avgrenset del (teig) av stridsfeltet. I Sjøforsvaret brukes gruppe om to eller flere kystartillerifort som sammen forsvarer et innløp. I Luftforsvaret betegner gruppe underavdeling innen en flystasjon.