Irettesettelse, mildeste form for militær refselse. Kan gis som simpel irettesettelse i enerom eller i tjenstlig skriv, eller streng irettesettelse i nærvær av flere eller ved opplesing på dagsorden. En tilrettevisning eller påtale av feil er ingen irettesettelse.