I marinen om tjenestegren om bord, f.eks. artilleridetalj, maskindetalj, navigasjonsdetalj, sambandsdetalj. Til hver detalj fordeler skipssjefen en offiser (detaljoffiser) som innenfor sin detalj leder tjenesten og mannskapenes opplæring.