Stående styrker, militære avdelinger som er oppsatt og beredt til aksjon allerede i fred, i motsetning til de avdelinger som er under utdanning, eller de som først blir innkalt ved mobilisering. Personellet ved stående styrker kan være fastlønnet, eller en sammensetning av fastlønnet og vernepliktig personell.