Stealth, betegnelse brukt om militært materiell (som fly, skip eller kjøretøyer) som er konstruert slik at det er vanskelig for en eventuell fiende å oppdage det, for eksempel ved at muligheten for radarrefleksjon og identifikasjon med infrarøde instrumenter er minimalisert. Stealth-egenskaper kan for eksempel oppnås ved materialvalg, begrensning av varmeutstråling og ved at materiellet er formet slik at radarstråler ikke reflekterer direkte mot senderen.