Barrikade, forskansning for hurtig avsperring av gater, broer med mer under gatekamper.