Rambue, (eg. randbue, 'bue med rand for pilen'), våpen som ligner eller som er dss. armbrøst.