Totalnekting, det å nekte å utføre både militærtjeneste og siviltjeneste. Se militærnekting. Se også verneplikt.