Inndeling av de vernepliktige etter årsklasser. Forsvaret har to oppbud, med unntak av Marinen, som har ett. Første oppbud, linjen, består av de vernepliktige i alderen 19–34 år og brukes i den egentlige felthær. Annet oppbud, landvernet, omfatter de vernepliktige i alderen 35–44 år og brukes vesentlig til lokale feltavdelinger. Krigsforsterkningen omfatter tjenestedyktige menn i alderen 18–55 år som ikke tilhører de faste oppbud; er ikke organisert i fred og kan brukes til å utfylle de faste oppbud. I Heimevernet kan det delta personer fra fylte 17 år som ved mobilisering ikke skal tjenestegjøre i andre deler av forsvaret.