Militær avdeling som benytter seg av en slik våpentype, f.eks. Feltartilleriet.