Spissrot, en militær straff som i eldre tid ble idømt for desertering eller andre grovere overtredelser. Den skyldige måtte med naken overkropp og hendene bundet foran på brystet passere langsomt mellom to rader soldater, som hver skulle gi ham et kraftig slag eller stikk på ryggen. Avskaffet i Norge 1814.