Fornagling, det å gjøre munnladningsskyts ubrukbart ved å drive en nagle inn i fenghullet.