Franktirører, friskytter, egentlig frivillige skyttere som deltar i landets forsvar, uten uniform. Franskmennene dannet under krigen 1870–71 slike korps. Senere brukt om sivile som uten fast kjennetegn på klærne deltar i krigshandlinger bak fiendens front, og som derfor ikke anerkjennes som krigførende. Se frikorps og frivillige avdelinger.